Skip to main content
Om Majbrit

Jeg har stor nysgerrighed på livet og griber de muligheder der åbner sig for mig. Det gør, at jeg har mulighed for at udfolde mange facetter i mit liv, og hvor jeg i dag lever mit hjertes vej.

Jeg har på egen krop oplevet hvordan traumer af forskellig art, kan bremse os i livets udvikling.

Mærket hvordan livets energistrøm, har været lukket ned og fastholdt mig i en tilstand af ensomhed, uduelighed og meget lavt selvværd.

Mærket hvordan en del af mig, var helt væk og kroppen var som et tomt hylster.

Jeg formåede på ingen måde at sætte grænser eller yde egenomsorg.

De livsomstændigheder jeg har erfaring med, er kærligt terapeutisk blevet bearbejdet og i dag er mit liv fyldt af visdom, tillid, vilje, mod og ikke mindst kærligheden til min livshistorie og mine oplevelser.

Uden dem havde jeg ikke været den jeg er i dag. Jeg er hel og lever det liv mit hjerte kalder mest på

Jeg er REG psykoterapeut

Jeg er assistent på Tobias-Skolens Psykoterapeut uddannelse, hvor jeg støtter kommende psykoterapeuter i deres processer gennem 4 år.

Jeg laver individuel afspænding, på bosteder, med mennesker der lever med svært fysiske og psykiske handicap.

Jeg er uddannet indenfor social og sundhedssektoren og via den, har jeg fået bred erfaring.

Jeg har arbejdet med mennesker med sygdomme som kræft, parkinson, als, sclerose, lungesygdomme, hjertesygdomme, demens og forskellige psykiatriske diagnoser og dobbeltdiagnoser (Diagnoser+misbrug).

Jeg har tidligere fungeret som aktivitetsleder gennem Røde kors, på Randers krisecenter og herunder faciliteret mentor ordninger, for kvinder der har været i voldelige forhold og lavet netværkscafe, hvor brugere her igennem kunne skabe nye netværk og møde ligesindede.

I dag laver jeg stadig frivilligt arbejde på Randers krisecenter.

Min faglige baggrund for at hjælpe dig

  • Reg. Psykoterapeut
  • Kropsterapeut
  • Assistent på Tobias-skolens 4 årige psykoterapeut uddannelse
  • SSH Social og sundhedshjælper
  • Farmakologi eksamen
  • Mentor/Aktivitetsleder i Røde Kors krisecenter for voldsramte kvinder
  • Arbejdet med psykisk sårbare
  • Kropsterapeut ved Tobias-skolens retræter